Vyhledávání


 


 


 


  

 

DISPOZIČNÍ DIAGNOSTIKA

Psychologické poradenství

Program společnosti ALKRA je zaměřen na rozvoj osobnostního a herního potenciálu dětí se sportovním zaměřením. V tomto programu je dítě vnímáno se vším, co s sebou dětství přináší. Nejde tedy o obvyklou představu dítěte jako miniatury dospělého a to je velmi sympatický přístup. Diagnostika a poradenství je zaměřené nejen do oblasti sportů a dětí. V programu ALKRA ale jde o specializaci na lední hokej.

Diagnostika individuálních dispozic pro vybraný sport tvoří základ pro zjištění současného stavu a predikci úspěšnosti ve vybrané činnosti. Pomůže odhalit a pochopit realitu a nevyužité rezervy, které mohou přispět k pozitivnímu rozvoji. Ukáže také na limity, které rozvoji individuální výkonnosti brání. V případě hokeje jde především o ověření orientace v prostoru, představivost, pozornost, vytrvalost, pohybovou koordinaci, reakce při zátěži, stresovou odolnost a další vybrané parametry. Zjištěné hodnoty jsou výsledkem reálného  individuálního výkonu a slouží především dětem a rodičům. Pro trenéry mohou být efektivním informačním servisem, protože řada dispozic metodou pozorování dítěte či sportovce při tréninku nebo zápase opravdu nejde. Tak se v reálu bohužel většinou pracuje pouze s dojmy, bez ověření skutečných dispozic. Jde o důvěrné informace, se kterými mohou nakládat pouze rodiče podle své úvahy nebo objednavatel diagnostiky, tedy kluby či firmy.

Rodiče nepochybně nejlépe znají své děti, ovšem někdy děti obtížně vnímají rodičovské přístupy a důvody jejich jednání. Důsledkem jsou zbytečné, leč přirozené konflikty. Psychologické poradenství z mého pohledu může inspirovat ke změně v chápání dětství. Dětství je životní etapa přípravy na dospělost. Proto prvním a hlavním úkolem  dětí, ale i rodičů je dbát na to, aby příprava byla efektivní. Podmínkou je generační vzájemné pochopení a realizace přípravy na dospělost v několika směrech současně. V rámci poradenství můžeme hledat vhodné metody pro efektivní podporu dítěte, jeho správné chápání role rodičů, školy a klubu. Samozřejmě s důrazem také na možnou individuální volbu dítěte a odpovědnost za její následky.

Diagnostika a poradenství má charakter variabilní „stavebnice“, kdy není nutné věnovat se vždy komplexnímu zjišťování dispozic a jejich hodnocení. Je možné sestavit individuální program podle požadavků dítěte, resp. rodičů, trenéra či klubu. Vzhledem k vývoji dětí je vhodné v souladu s postupujícím časem ověřovat hodnoty měřených parametrů a sledovat jejich vývoj v čase. Tím se získá zpětná informace o vhodnosti tréninkových metod i vlastní ověření kvality individuální přípravy a přístupu ke stanoveným cílům.

PhDr. Přemysl Fousek

Kontakt:
Tel.:  +420 602 110 277
E-mail: dr.fousek@post.cz